Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή προϊόντων είναι να έχετε στην κατοχή σας το σχετικό παραστατικό αγοράς που αποδεικνύει τη συναλλαγή.

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής μας που αναφέρεται παρακάτω και μόνο για τις κάτωθι περιπτώσεις:

(α)  Ελαττωματικά προϊόντα

Εάν τα προϊόντα είναι ελαττωματικά, έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά ή έχουν λανθασμένη περιγραφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@aphroditedirect.com το συντομότερο δυνατόν για να λάβετε οδηγίες σχετικά με την αποστολή των προϊόντων.

 (β)  Δικαίωμα υπαναχώρησης

Διατηρείτε το δικαίωμα αναιτιολόγητης επιστροφής προϊόντων για προϊόντα που είναι σφραγισμένα, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και είναι σε επανεμπορεύσιμη κατάσταση. Έχετε περιθώριο 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Τα προϊόντα που αγοράστηκαν πρέπει να επιστραφούν συνοδευόμενα από το σχετικό παραστατικό (απόδειξη) πώλησης.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε την εταιρία με την επωνυμία «EMPRISEGROUP I.K.E.», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 5 με email επικοινωνίας: info@aphroditedirect.com  για την απόφασή σας.

Τα προϊόντα θα πρέπει να σταλθούν με χρέωση αποστολέα στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 3ης Σεπτέμβριου 5, Αμμουδάρα Γαζίου, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71414, Ελλάδα.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια Ν. 2251/1994 δεν ισχύει α) στην προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα. β) Στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, γ) στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων και δ) στην προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

Παρακαλώ σημειώστε ότι:

Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε επιστροφές προϊόντων που δεν έχουν επιστραφεί σύμφωνα με τους όρους πολιτικής επιστροφών που αναφέρονται πιο πάνω.

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, εξαιρουμένων των εξόδων αποστολής, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.

Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων, παρά μόνο εφόσον εσείς προτείνετε διαφορετικό μέσο επιστροφής των χρημάτων σας (από αυτό που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή) οπότε και θα επιβαρύνεστε με τυχόν έξοδα χρησιμοποίησης από το www.aphroditeskincare.com του διαφορετικού αυτού μέσου, τα οποία (έξοδα) θα αφαιρούνται από το προς επιστροφή ποσό..

«Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.». Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση.

  • Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.
  • Σε περίπτωση που θέλετε να μας επιστρέψετε κάποιο από τα προϊόντα ( για δικούς σας λόγους ) που έχετε παραλάβει και εφόσον βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία, θα σταλεί με χρέωση του αποστολέα.
  • Σε περίπτωση που το πακέτο φτάσει και αποδεικνύεται ότι δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής, το προϊόν δε θα γίνεται δεκτό. Θα επιστρέφεται στον πελάτη και τα έξοδα μεταφοράς θα βαραίνουν τον ίδιο.

Πολιτική επιστροφής

Κάθε επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο (τραπεζική κατάθεση ή πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή Paypal) με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε αρχικά και με τα  ίδια στοιχεία δικαιούχου.   Κάθε οφειλόμενη επιστροφή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο σε 14 ημέρες από την ημέρα που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.

Θα επιστρέψουμε τα χρήματα σας αν:

(α) έχετε ακυρώσει το συμβόλαιο σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιώματά σας στο πλαίσιο των συμβάσεων των καταναλωτών (πληροφορίες  ακύρωσης και τις πρόσθετες επιβαρύνσεις) έκδοσης 2013 , εφόσον έχουμε παραλάβει τα αντίστοιχα προϊόντα ή

(β) έχετε επιστρέψει ελαττωματικά προϊόντα μας σε συνέχεια σχετικής επικοινωνίας εντός 14 ημερών από την παραγγελία σας ή 

Θα εξετάσουμε το επιστρεφόμενο προϊόν και θα σας ενημερώσουμε για την επιστροφή σας μέσω e-mail μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Θα επεξεργαστούμε την επιστροφή σας το συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση , εντός 14 ημερών θα σας γνωστοποιήσουμε αν έχετε δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων σας για τα ελαττωματικά, κατεστραμμένα ή με λανθασμένη περιγραφή προϊόντα.

Τα προϊόντα που επιστρέφονται από εσάς, εξαιτίας ενός σφάλματος, ζημιάς κατά τη μεταφορά ή λανθασμένης περιγραφής, θα επιστραφούν στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένου επιστροφής των τελών παράδοσης για την αποστολή του στοιχείου σε εσάς. Εμείς δεν εκδίδουμε επιστροφή ταχυδρομικών τελών ή ετικέτες επιστροφής που γίνονται για οποιαδήποτε άλλο από τους προαναφερθέντες λόγους.

  • Στην περίπτωση που δεν προκύπτει οποιοδήποτε λάθος εκ μέρους της εταιρείας μας, επιστρέφεται μόνο το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων και με τα έξοδα αποστολής επιβαρύνεται αποκλειστικά ο πελάτης.
  • Στην περίπτωση λάθους της εταιρείας μας σας επιστρέφουμε πλήρως τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία της παραγγελίας και στα έξοδα αποστολής.